Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
putà
Straipsnelis:
žr. pusti
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 55
Antraštė:
putà
Straipsnelis:
Gr. πύννος: ὁ πρωκτός (Hes.) [...]. šnekamosios kalbos žodis su ekspresyvia geminata, plg. Meillet, BSL 26, 1925, 15 ir toliau, Specht, KZ 62, 1935, 213 ir toliau [...]. Iš tiesų, kaip ir galima buvo laukti, įrodytos etimologijos nėra. Žodis verčia galvoti apie πυγή, s. i. putau ‘sėdmenys’ (tiktai labai vėlyvoje leksikoje), la. pun(i)s ‘kupra’, lie. putà ir t. t., plg. Persson, Beiträge 1, 241, kuris kildino iš *peu-, *pu- ‘pūsti’. Dar žr. Pokorny 847, Mayrhofer, Wb. 2, 303, kuris πύννος prie putau nenurodo.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 955

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas