Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pùtpelė
Straipsnelis:
[Rec.: Ponto-Baltica, I, 1981] Iš perspektyvesnių Radulescu gretinimų [dakų-rumunų ir baltų kalbų] būtų galima paminėti (kai kurie jų pateikti ir kitų kalbininkų): [92] [...] dakų-rumunų pitpalác ‘putpelė’: lie. pùtpela, ir kt. Nėra abejonės, kad net grynai baltistiniu aspektu viena kita Radulescu etimologija ar jos patikslinimas susilauks dėmesio, pavyzdžiui, pùtpelės, tipénti aiškinimai.
Šaltinis:
Stundžia 1985, 92–93

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas