Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pỹpti
Straipsnelis:
Alb. pip, pipínj, pipëtij ir t. t. (ypač neigiamuose sakiniuose) ‘išgirsti silpną garsą’. Greičiau, kad lo. pipire ir pipilare ‘čerškėti, cypsėti’ atspindys. Šis žodis yra onomatopėja, kuri, kaip ir toks pat lo. žodis, gretinama su vok. piepen ‘čirškėti, cypsėti’, lie. pỹpti, gr. πίπος ‘paukščiukas’, πιππίζω ‘rėkti’ ir t. t.
Šaltinis:
Çabej 1965b, 14–15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas