Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rūškanas
Straipsnelis:
Pr. Ruske [(apie 1420), ežeras] siejamas su lie. rūšk-anas ‘мрачный, хмурый’ [Gerullis G. Die altpreusische Ortsnamen. Berlin–Liepzig, 1922, p. 147], bet pastarasis, pagal Skardžių, kilęs iš *rūsk- (Skardžius ŽD 226).
Šaltinis:
Daubaras 1978, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas