Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rūgštus
Straipsnelis:
Ide. k. daugelis žodžių, reišk. ‘rūgštus’, giminiški žodžiams, reišk. ‘sūrus’, ir yra kilę iš to paties šaltinio. Lie. rugštas (la. rugts ‘kartus’), gimin. rugti, rukstu ‘rūgti, sour, ferment’, rugti, rugiu ‘raugėti (belch)’, lo. ē-rūgere, rūctāre ‘t. p.’, gr. ἐρεύγομαι ‘t. p.’ ir t. t. Reikšmės raida: ‘rūgštus, kartus’ ← ‘surūgss, fermented’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1035
Antraštė:
rūgštùs
Reikšmė:
skābs; neapmierināts, drūms, dusmīgs
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami homogenetiniai, tačiau heterosemantiniai rytų bl. k. žodžiai: la. rūgts ‘tāds, kam ir, piem., vērmelēm, žultij raksturīga garša’ ir lie. rūgštùs ‘skābs’. Lie. ir la. rašytiniai duomenys reikšmių pasikeitimo nerodo. La. būdvardis pasidarytas iš la. vksm. rūgt, lietuvių – rū́gti ‘kļūt skābam’. Rūgstant skysčiui, jo skonis pasidaro rūgštus ar karčiai rūgštus, todėl, galimas dalykas, kad lie. ir la. kalbose išsivystė skirtingos reikšmės – la. ‘kartus’, o lie. ‘rūgštus’.
Šaltinis:
Trumpa 2001, 137–138

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas