Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rū̃sas
Reikšmė:
rùsas
Straipsnelis:
Kalbininkus sudomins žodžiai, kurių atskiri garsai buvo pakeisti dėl kitų giminingų ar panašią reikšmę turinčių, šiaip artimų žodžių įtakos (liaudies etimologija), pvz.… rū̃sas ‘rusas’ (: prū̃sas).
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas