Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rãžas
Straipsnelis:
Gr. rhachas (ῥαχός, Theoph. CP. 3.7.3) ‘spygliuota šaka’. Šis žodis yra giminiškas su lie. rãžas ‘sausas medis’, air. frace ‘spyglys’ (ide u̯rāgh- ‘mušti’.
Šaltinis:
Carnoy 1959, 229
Antraštė:
rãžas
Straipsnelis:
Gr. ῥάχις, -ιος atik. εως fem. (retai masc.) ‘stuburas, nugarkaulis’ [968...]. Kildinama iš *wragh- ir *wrāgh-; ϝ galbūt esanti užrašyta garsu ὀ Ηes. glosoje o̓ρήχον· τῆς αἱμασιᾶς(kita nuomonė Latte leidime s. u.). Tada gretinama su lie. ražỹs ‘ražiena’, su rãžas ‘ražiena; šakės smaigalys; išdžiūvusi šaka’. Žr. Pokorny 1180. Kiekvienas gretinamas su ῥᾱχίᾱ, ῥᾱ́σσω abejotinas.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 968–969

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas