Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
radvilà
Reikšmė:
Findling
Straipsnelis:
Panašumas tarp lie. Radvila(s) bei radvilà, -os, rãdvilas ‘Findling’ esąs tik menamas. Asmenvardis Radvi̇̀las (Radvilà) be jokios abejonės yra dvikamienis ir antroji jo dalis (plg. Nór-vilas [ir kt.]) siejasi su viliúos, vìltis ‘hoffen’, viltìs, -iẽs ‘Hoffnung’. Šito nepasakysi apie lie. radvilà: ko gero neįmanoma semasiologiškai sujungti ‘das Gefundene’ (plg. rastìnis ‘Findling’, radinỹs ‘Fund’) ir ‘Hoffen’. Taigi manau, kad radvilà yra ne dūrinys, o vardažodinis vedinys, kuriame prie šaknies radu- pridėta pries. -ila (plg. sprogilà ‘Springfunke’: sprógti ‘sprühen’); vadinasi, radvilà < *radu̯-ilā: radu-lỹs ‘Fund, Fundgegenstand’, radú-tas ‘Findling’ [ir kt. pvz.]. Kamieno galo -u > -v- (prieš -i-), panašiai kaip ir líetvingas (lýtvingas) (šalia líetingas, lýtingas) ‘regenerisch’: lietùs arba lytùs ‘Regen’, bažn.-sl. medvьnъ ‘Honig-’ < *medu̯-ьno- (Vondrák, Vgl. Sl. Gram. I2 532): medъ ‘Honig’ [ir kt. pvz.].
Šaltinis:
Skardžius 1958, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas