Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
radỹnos
Straipsnelis:
Lie. radỹnos ‘gimtuvė’, ‘pagimdžiusios vaiką moters lankymas; ta proga duodamos dovanos’ yra aiškus slavizmas, plg. br. радзiны, r. родины ‘gimtuvės; gimtuvių šventė’, le. urodziny ‘gimimas’ (Fraenkel LEW 683).
Šaltinis:
Buivydienė 2001, 274

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas