Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ragõlė
Straipsnelis:
Ragõlė (K II 168, Žga, Trg, Žv, Šk, NmŠ) ‘lentyna virtuvės indams sudėti’ [Būgos laikoma] lietuvišku ir [sieja] su rãgas. LKŽ XI 36 ragõlė [...] kildinamas iš le. regał. Tikriausiai šis skolinys pateko į lie. [183] kalbą iš Prūsijos v. ragâl ‘lentyna’, kaip nurodo Alminauskis (plg. v. v. ž. rege ‘eilė, tvarka’ – K. Schiller, A. Lübben Mittelniederdeutschen Wörterbuch III, 1931, 453) [...].
Šaltinis:
Čepienė 1997, 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas