Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raiškus
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. k-se, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir blt. k-oms:] Lie. raiškus: bažn. sl. рѢснь.
Šaltinis:
Endzelīns DI, 343
Antraštė:
ráiškus
Straipsnelis:
[Iš gausių sl.-bl. leksikos gretinimų ypač išskirtinos archainės lytys, pažįstamos tik piet. sl. kalboms ar netgi kurios nors vienos šios grupės kalbai, ir turinčios tikslių formalių atitikmenų bl. kalbose:] piet. sl. *rěsnъ ‘tikras, teisingas’, išplėsta pries. -n- forma slypi lie. ráiškus ‘aiškus, matomas, akivaizdus’.
Šaltinis:
Boryś 1992a, 129
Antraštė:
ráiškùs
Reikšmė:
aiškus, ryškus; vaizdingas, ekspresyvus
Straipsnelis:
Lie. raiškùs, ráiškus ‘aiškus, ryškus; vaizdingas, ekspresyvus’ : réiškus, reiškùs ‘ryškus, išraiškingas; lengvai suvokiamas’ : ryškùs, riškùs ‘labai aiškus, raiškus; kuris dėmesį patraukiančios spalvos etc.’ turi atitinkančius veiksmažodžius – ráiško (ráiškė, ráiškyti) ‘pranešti, reikštis, rodytis’ : réiškia (réiškė, réikšti) ‘turėti reikšmę etc.’ : rýkšta (rýško, rýkšti) ‘darytis raiškiam; pasirodyti; skleisti’. Visi būdvardžio variantai yra sinchroniniai dariniai, nes pirminio varianto šiuo atveju neįmanoma nustatyti.
Šaltinis:
Vanags 1994, 47-48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas