Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raišýti
Straipsnelis:
Prasl. rěšiti (< rěxiti), s. sl. рѢшити ‘išlaisvinti’, bulg. решавам ‘t. p.’, отрешувам ‘atraišioti’. S.-kr. бре́шити ‘atrišti, atleisti’, slov. rešiti ‘išlaisvinti, atleisti’, s. r. рѢшити ‘atrišti, išlaisvinti’, č. řešiti ‘išlaisvinti’, le. rzeszyć ‘rišti’. Prasl. rěšiti gali būti atstatyta reikšmė ‘rišti’. Visų priimti genetiškai tapatūs atitikmenys yra lie. raišýti, ri̇̀šti, la. rist ‘t. p.’, pr. perreist ‘užraišioti’. Reikšmė ‘atraišioti’ [128], ‘išlaisvinti’ yra paralelinė ir baltų formose, kuri paaiškinama priešdėlinių formų įtaka. Pradinė semantika užfiksuota: lie. rai̇̃šas ‘juosta, virvelė’, rai̇̃štis. Jie siejami su lo. rīca ‘skarelė’. Lie. š, la. s ir lo. k > ide. ḱ (rei̯ḱ).
Šaltinis:
Мартынов 1968, 128–129
Antraštė:
raišýti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. k-se, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir blt. k-oms:] (lie. raišýti = реши́ть, žr. aukšč. p. 691 335). 335 [Endzelīns DI 1974 II 114]
Šaltinis:
Endzelīns DI, 340
Antraštė:
raišýti
Straipsnelis:
žr. rišti
Šaltinis:
Endzelīns DI, 277

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas