Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raidùs
Reikšmė:
bereit, schnell
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaro pamatas yra šaknis be žinomų ide. atitikmenų (dauguma turėtų būti substratiniai ar keliaujantys žodžiai). *reidʰ- ‘fahren, reiten’: s. ang. rīdan ‘reiten, fahren’, air. rédid ‘id.’, la. raĩdīt ‘eilig senden, eilen’ (s. v. a. gi-reiti ‘bereit’ ir t. t., lie. raidùs ‘bereit, schnell’, air. réid ‘flach, eben, leicht, einfach’, kimr. rhwydd ‘leicht, schnell, frei’ ir t. t.).
Šaltinis:
Oettinger 2004, 191
Antraštė:
raidùs
Straipsnelis:
Go. garaiþs ‘angeordnet, festgelegt’ lie. raidùs yra tikslus atitikmuo, tačiau germanų būdvardžio semantika iš dalies galėtų būti postverbalinės raidos rezultatas (plg. go. garaidjan ‘befehlen, verordnen, bestimmen’).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 348

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas