Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ráikis
Straipsnelis:
rùikis, rùikinis, ráikis, ráikinis ‘pakulinis sijonas; apatinis sijonas’, plg. vok. Rock ‘sijonas’ (Alm 113; FrnW 746). K. Būgos nuomone, skolinys į lietuvių kalbą patekęs per kuršių kalbą (K. Būg II 304). Tačiau veikiausiai skolinys gautas tiesiai ši vokiečių kalbos. Mat kai kuriose Rytų Prūsijos vokiečių tarmėse po o buvo tariamas pereinamasis garsas ǝ[i]. Todėl rùikis kildintinas iš Rytų Prūsijos vok. roǝk ‘sijonas’. [Čepienė N. Dvibalsio ui kilmė skoliniuose iš vokiečių kalbos. – Konferencijos, skirtos Antanui Saliui paminėti, pranešimų tezės, Vilnius, 1992, 9.] Vokiečių Rock kilmė gana neaiški. Vieni kalbininkai mėgina sieti jį su s. air. rucht ‘tunika, vilnonis apatinis vyriškas drabužis’, kiti mano, jog tai germaniškos kilmės žodis (Kluge 604; Pfeifer 1133). Šis sijono pavadinimas vartojamas kai kuriose Žemaičių vietose, randamas keliuose XIX a. pab. – XX a. Žodynuose (J rùikinis prasto drabužio reikšme; KŽ 2106; LKŽ XI 51, 911; LKA 115ž, 193).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas