Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raimantelis
Straipsnelis:
Raimantelis ‘trumpas apsiaustas (ppr. pamuštas vata)’, plg. vok. Reitmantel ‘jojimo apsiaustas’ < reiten ‘joti’ + Mantel ‘apsiaustas’. Pasitaiko Pasvalio apylinkėse (LKŽ XI 54).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas