Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raitū̃zės
Straipsnelis:
raitū̃zės, raitužės ‘senoviškos kelnės; raitininko kelnės’, plg. vok. Reithose ‘jojimo kelnės’ (LKŽ XI 86). Vokiškos kilmės žodis, plg. reiten ‘joti’ + Hose ‘kelnės’. Pasitaiko XIX–XX a. spaudoje, vartojama kai kuriose Suvalkijos vietose (Tat; J II 72; KŽ 2052).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 172
Antraštė:
raitū̃zės
Straipsnelis:
raitū̃zės, raitužės ‘senoviškos kelnės; raitininko kelnės’, raitū̃zai ‘sermėga be skvernų’, plg. vok. Reithose ‘jojimo kelnės’ < reiten ‘joti’ + Hose ‘kelnės’ (LKŽ XI 86). Vartojama kai kuriose Suvalkijos vietose, pasitaiko XIX–XX a. spaudoje (Tat; J II 72; KŽ 2052).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas