Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rajùs
Straipsnelis:
Lie. rajùs : rijùs, ryklùs, rysnùs, ryslùs, la. rĩls. Šaknies a laipsnis pasirodo tik lie. rajùs, rajaĩ ‘viriai’, rãjus „masalas žuvims…“, o silpnąjį pagrindžia rỹja (rį̃ja – Būga RR II 430, 491), rỹna, rìja, rẽja (rìjo, rýti), la. riju, rĩnu (riju, rĩt). Taigi rajùs vokalizmas yra izoliuotas ir tuo patvirtina senumą.
Šaltinis:
Vanags 1994, 41
Antraštė:
rajùs
Reikšmė:
viriai
Straipsnelis:
žr. rajus
Šaltinis:
Vanags 1994, 41
Antraštė:
rãjus
Reikšmė:
masalas žuvims…
Straipsnelis:
žr. rajus
Šaltinis:
Vanags 1994, 41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas