Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rakštìs
Straipsnelis:
žr. pãšinas
Šaltinis:
Urbutis 1998a, 52–54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas