Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ramdýti
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Su bl. *rē̆m-/*rim- reikšme ‘rimti, būti ramiam’ sietini kauzatyvai lie. ramdýti, remdýti, la. rēmdêt, ramdît ‘raminti’, ramît ‘t. p.’ ir kt. Toliau žr. rem̃ti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas