Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ramus
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, žym. sąv. ‘ramus’, neretai būna gimin. žodžiams, reišk. kokį nors fizinį ar protinį defektą, kitų šios reikšmės žodžių semant. šaltinis dažnai yra žodžiai, reiškiantys lėtą veiksmą ar būdv. ‘lygus’, ‘tylus’, ‘taikus’, ‘tvarkingas’ ir pan. Lie. ramus, gimin. rimti, la. rāms ‘ramus, neaudringas’, s. i. ram- ‘ilsėtis‘, av. ram- ‘pasilikti, ilsėtis’, rāman- ‘ramumas’, čia ir gr. ἠρέμα (su priešd. ) ‘ramiai, švelniai’, go. rimis ‘ramus’.
Šaltinis:
Buck 1949, 840–841
Antraštė:
ramùs
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Su bl. *rē̆m-/*rim- reikšme ‘rimti, būti ramiam’ sietini vediniai: pr. rāms ‘doras, romus, ramus’, lie. rãmas, ramùs, romas, romùs, rim̃tas (rìmtas), la. rãms, rìmts, rim̂ts ‘rimtas’, ‘patvarus, ramus’, s. i. rāmá- ‘erfreuend, lieblich, reizend (džiuginantis, mielas)’, pers. rām ‘romus, nuolankus’, gr. ἠρέμα ‘sanft, leise, allmälich, langsam (švelniai, tyliai, lėtai)’, gr. ἠρεμέω ‘bin ruhig (esu ramus)’. Taip pat daiktavardžiai go. rimis ‘Ruhe (ramybė)’, s. i. rā́ma- ‘Lust, Freude (džiaugsmas)’, ratá- ‘stehen geblieben, sich genügen lassend, sich ergötzend (sustojęs, pasitenkinantis)’, ratá- ‘Liebenslut ‘meilės džiaugsmas)’, av. rāman- ‘Ruhe, Freude (ramybė)’. Dar. žr. rìmti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas