Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rangùs
Reikšmė:
gyvas, lankstus
Straipsnelis:
Gr. ῥίμφα ‘gyvai’ [...]. Prieveiksminė forma su -α, kuri gali remtis *, plg. τάχα, ὦκα, σάφα ir t. t. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 275, priima, kad ι bus kilęs iš ε prieš nosinį. Jis atstato, ibid. 302, *ϝρέμφα, kuri išvedama iš *ϝρεγ-χϝα (?) gretinant su lie. rangùs ‘gyvas, lankstus’ ir t. t., su tokiais veiksmažodžiais kaip rangiúos, rángtis ‘skubėti’, rengiúos, reñgtis ‘ruoštis’ ši šaknies *wrenghʷ- su labioveliariniu žodžio gale bei su nazalizacija. Ši analizė lieka hipotetiška. Dėl gem. formų, kurias pateikia Pokorny 1155, tai jų gretinimas dar labiau abejotinas.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 974

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas