Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rankavė̃tas
Straipsnelis:
Žemaičių Kalvarijoje fiksuojami verpimo įrankių pavadinimai rankavė̃tas, rankajė̃tas ir jų variantai veikiausiai yra slaviškų žodžių (plg. le. rękojęć, r. рукоя́т, рукоя́тка, br. trm. рукава́тка ‘rankena’) perdirbiniai.
Šaltinis:
Liparte 1997, 95–96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas