Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ràpužė
Reikšmė:
rupūžė
Straipsnelis:
Tarmėse (žemaičiuose ir dzūkuose) tai aiškiai turi žaidimo elementų: ràpužė || ràpūža, [rùpūžė variantai], sakoma lyg juokaujant, slepiant šį keiksmą nuo vaikų. Balsio u pakeitimas balsiu a turi humoro reikšmę, neturi pastovumo, todėl fonetinių dėsnių čia taikyti nereikia, [plg. dar sabiñkaulis] ‘užpakalio kaulas’, sabini̇̀kė ‘užpakaliukas’, (ž.), matur̃zė ‘muturzė, skysta sriuba; niek. burna’ (piet.)].
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas