Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rasà
Straipsnelis:
C. Watkins (Ériu 24, 1973, p. 88) lie. rasà = lo. rōs rōris f. ‘dew’ siejo tiesiog su ved. rásaḥ rasā́ ‘šlapimas, drėgmė’ ir kildino iš *ers- varianto [191]. Lo. rōs, rōris (f. šakninis s.), lie. rasà ir r. rosá, rósu gali būti traktuojami kaip *u̯ros- ... [192]. *u̯ros-, šakninis daiktavardis > lo. rōs, hetitų warša-; balto-slavų *(u̯)rosā (plg. Skardžius LKŽD, p. 45–46 [193]). Vedų rásaḥ ir neiškus av. raŋhā turi būti kildinami iš kitų šaltinių [192].
Šaltinis:
Hamp 1981a, 191–193
Antraštė:
rasà
Straipsnelis:
Galbūt lytis su -o- *rosáh₂ arba *hrosáhr atsispindi formose ved. rasā́, lie. rasà, s. sl. rosa ‘Tau’, bet verbalinis pamatas sunkiai nustatomas (ved. árṣati ‘teka’ turi kitą pilnąjį balsių kaitos laipsnį (andere Vollstufe); be to dar lo. rōs yra šakninis daiktavardis).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 168
Antraštė:
rasà
Straipsnelis:
[Pristatomos etimologijos, aiškinamos kaip „Schwebeablauto“ variantų rezultatas] ide. *wers- : *wres-. Ide. *wres- ir su abliautu *wros- atitinka slov. rosa, bl. rasa, lo. rósróris. Dingęs inicialinis w- yra panašiai kaip ir slov. rana šalia s. i. vranas.
Šaltinis:
Ondruš 2003, 97
Antraštė:
rasà
Straipsnelis:
[Aptariama indoeuropiečių šakninių daiktavardžių raida baltų kalbose]. Kai kurie baltų kalbų daiktavardžiai, kurie tradiciškai buvo kildinami iš ide. šakninių daiktavardžių, veikiausiai yra kitokios kilmės. Pvz., lie. rasà, s. sl. rosa ‘dew, moisture’ reikėtų tiesiogiai sieti ne su lo. rōs, rōris ‘dew’, o su s. i. rasā́- f. ‘moisture’, rása- m. ‘juice (of plants), fluid’.
Šaltinis:
Larsson 2002, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas