Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rasaliẽnė
Reikšmė:
вид кушанья
Straipsnelis:
Įdomūs atvejai, kai slaviškas žodis atėjęs į baltų kalbas apauga baltiškomis priesagomis ir vėliau atgal paskolinamas slavų kalboms. Tokių skolinių nustatymui reikšmingiausią vaidmenį vaidina žodžių darybos kriterijus. Pavyzdžiui, jau minėtų priesagų -еня/-ienia, -ут-/-uć- ir kt. buvimas leidžia baltizmais laikyti tokius žodžius kaip le. rosolienia ‘вид кушанья’ (← lie. rasaliẽnė ‘t. p.’) [А. А. Вяржбоўскi, Бераруска-лiтоўскiя лексiчныя ўзаемасувязi (канд. дисс., машинопись, Мiнск, 1960, 885], bulv’en’a ‘картофельный суп’ [T. Zdancewicz, Litewskie elementy słownikowe w gwarach polskich okolic Sejn, LP VIII (1960) 337.], ru. гульбéня ‘t. p.’ (← lie. bulviẽnė, dial. gulbiẽnė ‘t. p.’), le. cieluszutka ‘телка’ [А. А. Вяржбоўскi, Бераруска-лiтоўскiя лексiчныя ўзаемасувязi (канд. дисс., машинопись, Мiнск, 1960, 889], ru., br. крупéня (крупення, крупейня, крупень) ‘суп или каша из крупы’ (← lie. kruopiẽnė ‘t. p.’), nors visi skolintų baltų žodžių kamienai yra slaviškos kilmės. Dar plg. le. żeniklis ‘жених’ [ten pat, 868] […].
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 91–92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas