Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ráušyti
Straipsnelis:
ráušyti, ráušė žinomi iš Chr. G. Mielcke ir G. H. F. Nesselmann'o žodynų [Chr. G. Mielcke, Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörterbuch, Königsberg, 1800, 220; G. H. F. Nesselmann, Wörterbuch der Litauischen Sprache, Königsberg, 1851, 433]. Autoriai pateikia ir formą rausyti.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas