Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raugiẽnė
Reikšmė:
gėrimas, daromas iš ruginių miltų (apipiltų karštu vandeniu) ir išrauginamas; salyklinė košė
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. раўге́ня ‘neraugintos tešlos valgis, tokia skysta (iš miltų ir salyklo) tyrė (r. кулага)’ Nosovičius СБН 544 (равге́ня, Viln. gub.), Karskis Б 131; le. trm. rougienia ‘ruginių miltų raugintas valgis’ Otrembskis JP XVI 83 < lie. raugiẽnė ‘gėrimas, daromas iš ruginių miltų (apipiltų karštu vandeniu) ir išrauginamas; salyklinė košė’.
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 149
Antraštė:
raugiẽnė
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. raugienia ‘napój z rozczynu z żytniej mąki’ yra skolinys iš lie. raugiẽnė.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85
Antraštė:
raugiẽnė
Reikšmė:
солодовая каша; кислые щи
Straipsnelis:
Slavų kalboms nebūdinga priesaga -еня maisto pavadinimuose. Lietuvių kalbai -ienė maisto pavadinimuose būdinga. Slaviškuose žodžiuose ši priesaga rodo baltišką jų kilmę: plg. br. раўгéня ‘солодовая каша’ ← lie. raugiẽnė ‘солодовая каша; кислые щи’ (< ráugas ‘закваска’), čia reikėtų priskirti ir ru. рявгéнья ‘солодовая каша’; br. лапéня, le. łapienia ‘суп из листьев свеклы, щавеля’ ← lie. lapiẽnė ‘t. p.’ (< lãpas ‘лист’) ir kt.
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 91
Antraštė:
raugiẽnė
Reikšmė:
valgis iš paraugintų ruginių miltų; rūgščių kopūstų sriuba
Straipsnelis:
Baltarusių šnektose esama nemažai atvejų, kai lituanizmų au yra išvirtęs a (iau > я/е): br. раг'е́ня ‘bulvių košė su pupomis’ < раўгеня < lie. raugiẽnė ‘valgis iš paraugintų ruginių miltų; rūgščių kopūstų sriuba’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 72–73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas