Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ráumi
Straipsnelis:
S. lie. atematinis veiksmažodis ráumi, ráusi, ráust (Klein 1653, p. 213; Sabaliauskas 1957, p. 102; Specht 1935, p. 84–87; Senn 1934–1935; 1966, p. 296; Palionis 1967, p. 133) apibūdinamas ta pačia ‘akūtine metatonija’ kaip ir tipo sérgti atematiniai veiksmažodžiai (Stang 1966, p. 162). Seno atematinio tipo netiesioginis atspindys numanomas dialektinėse formose su *-i- raužu tipo šalia įprasto raûdāju, lie. raudóju (Enzelīns 1951, p. 801). Ryšium su šia Endzelyno hipoteze gali būti įdomus atematinis lie. trm. raudý (liep n. Kardelytė 1957, p. 183; Stang 1966, p. 425). Ryt. bl. atemat. veiksmažodis turi tikslų morfologinį atitikmenį – s. i. ródimi, ródisi, róditi. S. i. ‘intarpiniame’ -i-, esančiame paradigmoje prieš galūnės priebalsį, atsispindi ide. *H ‘dviskiemenėje bazėje’: ide. *raudH- (Thumb–Ilauschild 1959, II, c. 224, 256).
Šaltinis:
Иванов 1981, 128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas