Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raumuõ
Straipsnelis:
S. r. румѣнъ, румѩнъ (bendr. sl. *ruměnъ < *rudměnъ) ir kitomis šios šaknies slaviškomis formomis (r. румяный, bulg. румян, s.-kr. румен, č. ruměný, rumený, le. rumiany ir kt.) nusakoma sveika veido spalva, kuri yra antonimas būdvardžiui blyškus. Jis yra etimologiškai kilęs iš ide. *reudh-: *roudh- su priesaga -měn- (r. -ян-). A. G. Preobraženskis (2, 223) ir M. R. Vasmeris (2, 547) atitikmeniu jam laiko lie. raumuõ, neturinčių nieko bendro su lo. rumen ‘gerklė’. E. Frenkelis šio atitikmens nenurodo, matyt, nesutikdamas.
Šaltinis:
Суровцова 1976, 144

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas