Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raũpti
Straipsnelis:
R. ша́рпать ‘draskyti, trūkčioti, trinti, plėšti’, ukr. ша́рпати ‘t. p.’, le. szarpać ‘t. p.’ [ir kt.] galime kildinti iš *šarъpati ‘draskyti, lupti’ (jei atmesime galimybę, jog tai ne skolinys – v. v. a. scharben) : ša – priešdėlis, *rър – šaknis, kuri gali būti įtraukta į sl. lizdą *rypati ‘rausti, kasti’ (č. rypati, le. rypać [ir kt.]). Briukneris (Brückner 472) sl. *rypati kildina iš ryp (priesagos p vedinys, besiremiąs ryti) [6]. Mums atrodo tikslesnis esąs Macheko (Machek2 527) aiškinimas, jog sl. *rypati yra neišlikusio v. *rupti, kuris atitiktų lie. raũpti, iteratyvas. Pradinis rekonstruotas v. turėtų atrodyti *rьpati, nes išliko jo tęsiniai: ukr. по́рпати ‘raustis, (iš)valyti’, le. parpać ‘raustis’.
Šaltinis:
Варбот 1971 (1973), 6–7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas