Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ráustėti
Reikšmė:
raudoti
Straipsnelis:
Keli esamojo laiko -sta- kamieno atematinėmis 3 a. formomis besiremiantys -ėti vediniai galėjo būti perdirbti – perskaidyti tarsi būtų i kamieno (apie panašius perdirbinius žr. Sabaliauskas 1957, 111; Otrębski 1965, 563; Zinkevičius 1966, 350; Kazlauskas 1968, 311), plg. ráustėti, -ėja ‘raudoti’ (Grv.): ráust-i (greta ráuda, ráuma, ráusta (ne pamatinė, nes kaip tik iš Gervėčių užfiksuotas ir ráustėti, ir es. l. 3 a. lytis ráusti), raudója, -ójo.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas