Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raũsvas
Straipsnelis:
Gr. ἐρυσίβη f. ‘javų rūdys’. Galbūt šnekamosios kalbos žodis su reta priesaga -βη. Pirmąjį žodį ἐρυσι- randame dviejuose žodžiuose. Tikrai giminiškas yra su ἐρυθρός, ἐρεύθω ir t. t. Reikia galvoti apie τερφί-μβροτος tipo dūrinius. Kebliau yra čia ieškoti kamieno s, kuris atsiranda lo. žodyje russus iš *rudh-so-, s. sl. rusǔ ‘rausvai geltonas’ (rodančiu ou); s. v. a. rost suponuoja *rudhs-to-, o lie. turi raũsvas, rùsvas.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas