Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ravė́ti
Straipsnelis:
[Šie Macheko pasiūlyti (Machek V. Etymol. slov. jaz. česk. Praha, 1968) sugretinimai, dėl fonetikos ar semantikos, yra perdėm abejotini:] č. plíti ‘ravėti, išrauti’ – lie. ravė́ti.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 379

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas