Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
razgaĩ
Reikšmė:
pinklės, spąstai
Straipsnelis:
Priimta s. sl. rozga lyginti su lie. regzti, rezga ‘megzti, pinti, daryti nėrinį, tinklą’. Tačiau yra užfiksuota lie. razgaĩ (Alytaus ap.), kuris yra o laipsnio galūnės vedinys iš regzti ir nuo s. sl. rozga skiriasi galūne ir daugiskaitine forma. Lie. razgaĩ yra IV kirčiuotės, kuri drauge su (i)o kamienu tam tikru liet. k. etapu buvo produktyvi kolektyvų daryboje. Tai rodo, kad ir čia galima kalbėti apie ryšį su senoviniu kolektyvu. Tad ir s. sl. rozga gali būti atsiradęs iš senovinio kolektyvo, kurio etimologinė reikšmė ‘pluoštas surištų vytelių’, o slavų kalbų formos priesaga kildintina iš senovinės kuopinės morfemos.
Šaltinis:
Ostrowski 2000b, 230

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas