Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
reda
Reikšmė:
vaga, raukšlė
Straipsnelis:
redo E. 240 ‘vaga, raukšlė, Furche’ – be patikimos etimologijos. Lidenas KZ LVI 218 tt. tai sieja su ang. wrōtan ‘knisti, rausti (tarsi kiaulei)’ ir kt. Būga Aist. Stud. 62 cituoja iš Bretkūno Hos. 10₁₄ lie. reda ‘Furche’. Mikola AfslPh. XXXIX 140 čia priskiria la. rȩ̄da ‘briauna, kraštas’ bei rēde ‘kopos’: redo tiesą sakant būtų ‘vagas, raukšlės kriauna, kraštas, land der Furche’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 294

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas