Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
redingòtas
Reikšmė:
tam tikro kirpimo ilgas švarkas
Straipsnelis:
Redingotas ‘tam tikro kirpimo ilgas švarkas’, plg. le. redingot, redęgot, r. редингот, pranc. redingote, ang. redingote ‘t.p.’. Europoje pavadinimas paplito XVIII a. Jis yra angliškos kilmės, plg. ang. riding-coat: riding ‘jojimas’ (< ride ‘joti’) + coat ‘apsiaustas’. Anglų kalbos redingote jau pasiskolintas iš prancūzų kalbos (Dauzat 1954:617; Klein A., A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967, p. 1315; Webster’s New Collegiate Dictionary, Springfield, 1976, p. 968). Lietuvą drabužis pasiekė XIX a. viduryje, plintant europietiškam kostiumui. Jį dėvėjo bajorai (Guzevičiūtė, Lituanistica III (7), 1991. p. 12, 17). Pavadinimas fiksuojamas beveik visuose tarptautinių žodžių žodynuose, leistuose Lietuvoje (TrpŽ (1) 846; TrpŽ (3) 416).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas