Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
regė́ti
Straipsnelis:
Alb. rē junginyje vë rē ‘atkreipti dėmesį, žiūrėti, stebėti’. Nei iš lo. grevis vietoj gravis (G. Meyer), nei giminaitis lie. regė́ti, air. réil ‘aiškus’ (Wiedemann), bet kalbos viduje giminiškas su (alb.) ruaj ‘saugoti, stebėti, tykoti’ bei su resë ‘pavydas; vieta upėje, kurioje laukiama naktį žuvų; pasala’ (N. Jokl). Dabartinė forma roje ‘apsauga, priežiūra’ iš pirminės formos roe.
Šaltinis:
Çabej 1965c, 46–47 (77)
Antraštė:
regė́ti
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų k. vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t.y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t.y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros k. raidoje.] Matyti. Lie. regė́ti, regiù = la. redzêt, redzu taip pat yra naujadaras, neturintis vis dėlto patikimas etimologijos.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 236

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas