Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rémžtis
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. rémžtis ‘sich heftig kratzen; zanken, streiten’, dar plg. rùmžti bei rumžlė̃ ‘Runzel, Falte’ : rem̃tis.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas