Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rémbėti
Straipsnelis:
Kad č. řáp = šaukšto kotas, trm. řepka ‘Schwanzknochen’ neturi patikimos etimologijos, tai Machekas pastarąsias sl. lytis dėl semantinio panašumo laiko giminiškomis su vok. Rippe, o prasl. nosinis balsis (*rępъ) vėliau atsiradęs po ekspresyviosios prieb. p geminacijos ir vėliau vykusios disimiliacijos, t. g. pp > mp. Toks aiškinimas yra perdėm abejotinas. Č. žodis aiškiai yra giminiškas su lie. rémbėti ‘randuotam, įvijam, mazguotam, gumbuotam darytis, norbig, knorren werden’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1968, 238
Antraštė:
rembė́ti
Straipsnelis:
V. Macheko bandymas (nesant patikimesnės etimologijos) remiantis semantikos panašumu č. řap ‘šaukšto kotelis’, trm. řapка ‘uodegos kaulas’ sieti su vok. Rippe- ‘šonkauliai’ yra perdėm abejotinas [77]. Akivaizdu, kad šis žodis giminiškas lie. rémbė́ti.
Šaltinis:
Шустер-Шевц 1967 (1969), 77–78
Antraštė:
rembė́ti
Straipsnelis:
D. Detschew [Char. 86] sieja ide. šaknį *remb- : *rm̥b- ‘išnirti, išsinarinti; (su)valgyti’ su lie. rémbėti.
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 59
Antraštė:
rémbėti
Reikšmė:
vernarben
Straipsnelis:
žr. rumbas
Šaltinis:
Lipp 2009a, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas