Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
remẽsas
Reikšmė:
dailidė
Straipsnelis:
romestne E. 532 ‘barte’ (= ‘kirvis plačiais ašmenimis’) – turbūt (taip jau Pyrsonas AM VII 586) giminiškas su lie. remẽsas, la. remesis, r. ремесло ‘Handwerk’ ir kt., apie tai Būga KSn. 278 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 296
Antraštė:
remẽsas
Reikšmė:
dailidė
Straipsnelis:
Lie. veiksmažodis rem̃ti reikšmėmis ‘statyti, bauen’ ar ‘sukurti, užveisti, pasodinti’ sietinas su lie. remẽsas ‘dailidė’, la. remesis ‘t. p.’, o šie – su pr. romestue ‘kirvis su plačiais ašmenimis’, r. ремесло. ремество ‘amatas’ (Vasmer 3, 468–469; Karulis 2, 114 ir lit.). Lie. remẽsas, la. remesis, re̦̦me̦̦ss ‘amatininkas’ ir kt. kildinami iš kitos šaknies *rem- ‘kirsti, kapoti’ > la. ram̃stît ‘kirsti atšipusiu kirviu, akėti neaštria žagre’ [žr. Endzelīns DI V (2) 296; Otkupščikov 175; Mažiulis 4, 31]. Nors minėtos šaknies nėra indoeuropeistų žodynuose (Pokorny; LIV), K. Būga neatmeta galimybės, kad tai galėtų būti ta pati šaknis kaip ir žodyje ‘stützen’ (Būga 2, 304), greta minėdamas ir lie. ramtýti ‘rąbać, knuć’ (plg. Būga 2, 532). K. Miūlenbachas, kaip ir E. Fraenkelis, la. remesis sieja su la. ram̃stît, lie. ramtýti ‘rąbać’, pabrėždamas reikšmę ‘kirsti’ (ME 3, 509–10; Fraenkel 717). Dar žr. rem̃ti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 219–220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas