Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
remezyti
Straipsnelis:
[V. Vitkauskas savajame DūnŽ] be reikalo remezyti laiko skoliniu [...].
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas