Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rẽzgis
Straipsnelis:
žr. rezginės
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 150
Antraštė:
rẽzgis
Reikšmė:
Geflecht, Korb
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. rahje, pl. rahkeet ‘Riemen’ < bl. razgis, plg. lie. rẽzgis ‘Geflecht, Korb’ iš razgýti ‘verstricken, verschnüren’ – problemiškas e / a varijavimas; be to, didžiulė kliūtis yra semantika. Latvių kalba čia pateikia labiau tinkamą modelį: ražģis ‘Regensieb; Korb’ (ME III, 493) […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas