Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ridi̇̀kas
Straipsnelis:
Lie. ridi̇̀kas (trm. rudi̇̀kas. Būgos nuomone, ši forma kilusi iš s. r. *ръдькъ, kur ъ šaknyje atsirado dėl priebalsio r kietinimo) į lie k. pateko iš s. rusų kalbos dar prieš ь > e (apie XII a.).
Šaltinis:
Sabaliauskas 1960b, 258
Antraštė:
ridi̇̀kas
Straipsnelis:
Oset. (iron.) wyryʒy ‘morka; Daucus carota’; dig. æpxæ. Neatskiriamas nuo gr. ῥίζα (iš *wriʒa) ‘šaknis’. Galima pirminė giminystė: ide. *wrəd- (Pokorny 1167). Tačiau patikimiau yra laikyti skoliniu iš graikų kalbos, pasiskolintu skitų laikais. Čia taip pat lo. radix ‘šaknis; šakniavaisis’ iš *wradi- (Ernout-Meillet 849: ‘r- gali … atitikti wr-’), kimrų gwraidd ‘šaknys’. Lo. radix tapo germanų, slavų ir baltų kalbų ridiko pavadinimo šaltiniu: s. v. a. redik, vok. Rettich, r. редька, lie. ridikas, la. rutks ir pan. (Falk-Torp II 929. Vasmer REW II 504; Fraenkel II 728).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 125
Antraštė:
ridikas
Straipsnelis:
EH II 375 nurodyta, kad la. rīdiks ‘rutks’ vartojamas tik Nicoje, todėl sietinas su lie. ridikas, kuris yra pasiskolintas iš s. r. rĭdĭkŭ.
Šaltinis:
Vanags 1997, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas