Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ríešas
Straipsnelis:
žr. riešutas
Šaltinis:
Отрембский 1968, 140
Antraštė:
ri̇́ešas
Straipsnelis:
buccareisis (bukareisis) E. 593, ₁₁ ‘buko riešutas’: bucus ir lie. ri̇́ešas ar ri̇́ešutas, la. riẽksts, s. sl. opѣxъ.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 191
Antraštė:
ríešas
Straipsnelis:
žr. riešutas
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 115
Antraštė:
ríešas
Straipsnelis:
Pr. buccareiʃis ‘Buchecker’ antrasis dėmuo – *-reisas (Mažiulis 1, 163), aptinkamas ir kt. bl. kalbose: lie. ríešas, ríešutas, riešutỹs, trm. (Zietela) ruošutỹs ‘nut’ (Fraenkel 1962–65, 731), rúošutas, la. riẽksts ‘t. p., Haselnuss’ (Karulis 2, 118–119) || sl. *orěxъ & oraxъ > s. slavų orěxъ ‘nut’, br. oréx bei kt. bendrašaknius atitikmenis.
Šaltinis:
Blažek 2001b 36–37
Antraštė:
ríešas
Reikšmė:
riešutas
Straipsnelis:
žr. riešutas
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 24
Antraštė:
ríešas
Reikšmė:
wrist, instep, knuckle
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *ī : *i kaita, kilusi iš ide. *ei : *i balsių kaitos eilės, įvykus reguliariam garsų pakitimui. Ji galėjo būti modelis kitiems tipams su kiekybiniu abliautu, tokiems kaip *ū : *u ir *ā : *a. *ī : *i kaita būdinga ‘instep’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami keturi pragerm. *wrīhō, *wrigeni ‘instep’ kamieno variantai: 1. *wrīhan-: s. vok. a. rī̆ho m. ‘hollow of the knee, instep’, vid. vok. a. rīhe m. ‘instep’, vok. Reihen, trm. rih(əⁿ) m. ‘instep, coupling of the wagon pole’; 2. *wrīgan-: vid. olandų wrijch, wrijf, wrijghe m. ‘instep’, ankstyvoji (dabartinė) olandų wrijf des voets ‘t. p.’, olandų pasen. wrijg ‘t. p.’; 3. *wrihan-: vid. vok. a. riche m. ‘t. p.’, trm. reəhə m. ‘t. p.’, olandų dial. wree m. ‘t. p.’; 4. *wrigan-: olandų pasen. wrege, wreeg ‘t. p.’, olandų wreef ‘t. p.’. Pirminė paradigma atrodo buvusi apofoninė ir gali būti rekonstruota kaip *wrīhō, *wrigeni < *uréiḱ-ōn, *uriḱ-én-i. Formaliai ir semantiškai ji artima lie. ríešas, ríeša ‘wrist, instep, knuckle’ < *ureiḱ-o-. Tiek vyriškosios, tiek moteriškosios giminės formų lie. ríešas, ríeša ‘wrist, instep, knuckle’ egzistavimas rodo, kad akūtas yra atsiradęs dėl métatonie rude, o pirminė forma buvo o kamieno neutrum oksitonas, plg. lie. várna, var̃nas ir várnas ‘crow / raven’ (Derksen 1996, 253–256). Dėl šios priežasties nėra būtina rekonstruoti formą *urēiḱ-o- su pailgintuoju laipsniu (kitaip nei Schaffner 2001, 574).
Šaltinis:
Kroonen 2011, 261

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas