Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
riebùs
Straipsnelis:
Kitokio pobūdžio alb.-balt.-sl. kalbų sutapimai su germanų (greta kultūrinių įtakų) ne tokie dažni: lie. riebùs, la. riêba, raîba ‘pasibjaurėjimas, pasipiktinimas’, alb. rrebë ‘kaprizas, susijaudinimas, pyktis’ (irrebët ‘baisus, siaubingas’), s. ang. ripe, s. v. a. rīfi ‘subrendęs, gausus’, norv. ripa ‘raškyti’.
Šaltinis:
Широков 1984, 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas