Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
riẽsti
Straipsnelis:
Germ. wreiþ-a- 1 ‘vyti, vynioti, sukti, winden’ (s. isl. ríða ‘winden, užmegzti; pririšti; pinti, nerti’, s. ang. wrīðan ‘winden, pinti, rišti’, s. v. a. -rīdan; contorquere: kiridan [567]), be jokios abejonės, siejasi su lie. riečiù, riẽsti ‘atleknti, užlenkti, aufbiegen, suvynioti, surišti, sulenkti’. Galbūt šaknies išplėtimas *wer- ‘drehen, verdrehen’, žr. werþ-a-.
Šaltinis:
Seebold 1970, 567–568
Antraštė:
riẽsti
Straipsnelis:
Germ. wreiþ-a- 2 ‘augti, didėti, wachsen’ (s. ang. tik praes. wrīdan ‘augti, didėti’, s. v. a. tik Partizip Perfekti Passivi ortus: garidan) etimologijos neturi. Ar lie. riẽsti reikšmės ‘sulenkti, atlenkti’ ir ‘(üppig) wachsen’ aiškintinos taip, kad šiuo atveju turime reikalo su dviem sumišusiomis skirtingos pirmykštės kilmės giminiškų žodžių grupėmis? Ar jos paliudija, kad reikšmė ‘augti, didėti’ gali susiformuoti iš ‘winden’ (tuomet wreiþ-a- 1 ir 2 yra susijusios)? Plg. taip pat s. i. várdhate ‘auga’, kuri gali būti giminiška.
Šaltinis:
Seebold 1970, 568
Antraštė:
riẽsti
Straipsnelis:
žr. atúodogiai
Šaltinis:
Witczak 2001, 43–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas