Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ríeties
Reikšmė:
bartis, vaidytis, rixari
Straipsnelis:
Pr. rīgewings 55,14 ‘haderhaftig’ - be patikimos etimologijos. Becenbergeris BB XXIII 302 tai sieja su lo. rixa ‘vaidas, barnis’, apie tai Walde Vrgl. Wrtb. II 344 (tada rīgewings iš tikro būtų ‘plėšrūs’), bet nežinoma, ar lo. x čia < gs; Būga Aist. Stud. 104 laiko, kad -ge- čia reikia skaityti kaip -je- ir šį pr. žodį sieja su lie. ríeties (plg. la. rêjîgs arba riêkls ‘mėgstąs vaidytis’). A. Vilis vietoj j niekur nerašo g, bet jis galėjo šitą žodį paimti iš kokio nors nežinomo rankraščio.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 295

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas