Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rindà
Straipsnelis:
Pietinėje r. kalbos ploto dalyje pažįstama leksema рядзь ir рядка, reiškianti ‘(grybas) rudmėsė, Echt Reizker’. Laikau, jog r. рядка nukeltina į prasl. kalbą ir rekonstruotina jos prolytė atrodytų *redъka, kuri yra giminiška lie. rę̃sti ‘daryti įpjovas, žymėti, įkirtinėti, kerben, su kirviu apkapoti, aptašyti, kirsti, skaldyti, dirbti dailidės darbus (apskritai)’; pastaruoju lie. v. pamatuoti reñtas, reñtis ‘įkirtimas, įpjova, karvės ragų žiedai, rievės, parodantys gyvulio amžių, bato rantytas puspadis’, rañtas ‘įpjova, įkirtimas, medžių rievės’, rindà ‘medžių rievės, karvės ragų rievelės, iš kurių sprendžiama apie gyvulio amžių’, kurių pirmykštė reikšmė galbūt buvusi ‘pažymėtas, nužymėtas žiedas, ratas (apskritai)’. Iš bl.-sl. *rind- resp. *rn̥d- ‘nužymėtas ratas, žiedas, lankas’, kurie iš vienos pusės remiasi lie. rindà, atsiranda tą pat reiškiantis prasl. *ręd-; prie pastarosios šaknies prisijungus pries. -ъka susiformuoja *rędъka ir galiausiai išsiskiria r. рядка, tiesą sakant [19] ‘ratu, žiedu pažymėtas, turįs ratą grybas’. Kad rudmėsės kepurėlės viršuje visada regime ryškią žalią dėmę, tai iš to kyla motyvacija tokiam grybo pavadinimui.
Šaltinis:
Müller 1984, 19–20
Antraštė:
rindà
Straipsnelis:
S. sl. РѦ-ДЪ ‘eilė, rikiuotė, tvarka’, r. ря-д, s.-cr. ре̏-да ir pê-д ‘eilė’, č. řa-da ‘klasė, atskyris’. Artimiausias iš giminiškų žodžių yra lie. rindà ‘eilė, linija’ su priesaga -dà (žr. : M. End., III, 470 ir ypač Fr., 687-688).
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 136
Antraštė:
rindà
Reikšmė:
ėdžios (Krippe)
Straipsnelis:
Rindo E. 227 ‘Krippe’: lie. rindà ‘t. p.’, apie tai Walde Vrgl. Wrtb. I 139; iš vok. linne.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 295

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas