Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rinka
Straipsnelis:
Lie. rinka (šalia rinkė ‘žiedas, apskritimas’) < v. v. a. rinc ‘žiedas, apskritimas, ratas’; reikšmę ‘turgus’ šis žodis įgavo dėl slavų k. (le. rynek, r. rynok ‘turgus’, č. rynk ‘aikštė, turgavietė’ < v. v. a. rine).
Šaltinis:
Buck 1949, 823

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas