Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
riñtė
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų k. šaknų su /*/ refleksai] Etimologiniai dubletai: 5) lie. riñtė // lie. rùntinti.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas